Put crvenih božura - Kosovo

Put crvenih božura - Kosovo kao turistička destinacija, saznajte više ...


KOSOVO                                                                                                                                                 

Put crvenih božura

Gradovi i opštine Glogovac, Kačanik, Kosovo Polje, Lipljan, Obilić, Podujevo, Priština, Uroševac, Štimlje, Štrpce
Planine Šar planina
Reke Lepenac, Nerodimka
Jezera Batlavsko jezero, Gračaničko jezero
Pećine Mermerna pećina
Prirodna dobra Nacionalni park Šar planina, Stablo jasike, Bifurkacija reke Nerodimke, Gazimestan, Bor cara Dušana, Mermerna pećina, Grmija
Verski objekti Manastir Gračanica, Sinan pašina džamija (Kačanik), Carska džamija, Katedrala Majke Tereze
Dvorci i tvrđave Srednjevekovne tvrđave Veliki i Mali Petrič
Kulturno-istorijsko nasleđe Arheološko nalazište Ulpiana, Istorijski arhiv Gnjilane, Arhiv grada Prištine
Muzeji i galerije  
Ribolov Ribarsko područje Kosovo
Javna skijališta Brezovica 
Manifestacije Kliknite na link za više informacija
Investicije i projekti