Gračaničko ili Badovačko jezero

Gračaničko ili Badovačko jezero je veštako jezero na reci Gračanki, desnoj pritoci reke Sitnice. Složen višenamenski vodoprivredni sistem, čiju osnovu čini Gračaničko jezero, građen je između 1963. i 1966. godine.


Dva kilometra uzvodno od sela Bedovac izgrađena je 52 m visoka i 246 m dugačka brana, kojom je pregrađena reka Gračanka, desna pritoka Sitnice. Brana je od zemlje, kamena i betona i predstavlja značajno graditeljsko delo Kosova i Metohije. Iza brane nastalo je 3,5 km dugačko i do 500 m široko jezero. Prosečna nadmorska visina je 757 m.

Tokom leta temperatura površinskog sloja vode dostiže do 25°C. Za vreme hladnih zimsih meseci na ovom jezeru se pojavi led, koji ne predstavlja smetnju korišćenja vode. Kvalitet vode se redovno prati i održava na zavidnom nivou.

Osnovna namena akumulacije Gračanica jeste snabdevanje Prištine vodom, za domaćinsvo i komunalne potrebe. U ovom jezeru mogu se naći šaran, linja, krkuša i klen.