Sitnica

Reka Sitnica izvire na planini Žegavac, na 1.000 m nadmorske visine. Dužina reke je 90 km. Njen tok poznat je po većem broju meandara, s obzirom da ima mali pad. U njenom slivu podignuta su dva veštačka jezera, Batlavsko i Gračaničko jezero.


Batlavsko jezero pruža mogućnosti bavljenja ribolovom. Bogato je klenom, linjakom, deverikom, štukom, šaranom, somom, smuđom, grgečom. Gračaničko jezero bogato je šaranima i klenovima.