Pravila


Ovim Pravilima reguliše se način korišćenja sajta www.turistickiklub.com i/ili www.turistickiklubsrbije.com i/ili www.turistickiklub.rs i/ili www.turistickiklubsrbije.rs i/ili www.tourisminserbia.com.
Privredno društvo "Afeja" d.o.o. polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje i sva vlastita rešenja, programski kod, bazu podataka, grafička i tekstualna rešenja ovog sajta. Delovi ili ceo sadržaj sajta ne mogu biti kopirani, reprodukovani, prenešeni, publikovani i distribuirani bez prethodnog pismenog odobrenja "Afeja" d.o.o., izuzev u slučaju preuzimanja informacija i tekstualnog materijala od strane članova ili korisnika radi njihove upotrebe.
Međusobna prava i obaveze organizatora sajta, korisnika i članova, način učlanjenja, cenovnik i druga pitanja regulišu se posebnim ugovorom i u skladu sa ovim pravilima. Privredno društvo "Afeja" planira i realizuje aktivnosti sajta i koordinira rad sa članovima i korisnicima. Članovi i korisnici mogu da predstavljaju: svoju ponudu, proizvod, uslugu, novi program, pronalaze nove poslovne partnere, upoznaju se sa aktivnostima koje organizuju drugi članovi ili korisnici i drugo.
Sajt je dostupan svim posetiocima, a članovima ili korisnicima na osnovu učlanjenja. Članovi ili korisnici sajta mogu biti fizička i pravna lica. Direktor "Afeje" odlučuje, o prihvatanju ili odbijanju članstva, kao i o eventualnom prekidu članstva ili korišćenja.  Direktor ima pravo da prekine članstvo ili korišćenje u slučaju nepoštovanja ovih pravila ili u drugim opravdanim slučajevima. Članstvo ili korišćenje usluga sajta počinje nakon dva dana od dana zaključenja ugovora. Direktor ima pravo da promeni cene u cenovniku  o čemu obaveštava člana ili korisnika u roku od 15 dana od dana usvajanja novog cenovnika izmenom cenovnika na samom sajtu. Uplaćeni iznosi ne podležu promeni do isteka plaćenog perioda. 

Članovi ili korisnici sajta prilikom registracije/zaključenja ugovora, imaju mogućnost da izaberu svoje korisničko ime i lozinku. Privredno društvo "Afeja" savetuje da izaberete prikladno ime. Otvaranjem svog korisničkog naloga, radi zaštite i očuvanja ispravnosti Vašeg naloga u obavezi ste da ne otkrijete svoje korisničko ime i lozinku drugoj osobi osim Vama odgovornoj osobi/licu i administratoru sajta. Privredno društvo "Afeja" preporučuje Vam da koristite složenu i jedinstvenu lozinku za svoj korisnički nalog kako bi ste sprečili njegovu  zloupotrebu.
Nakon što se registrujete i prijavite, moći ćete da detaljno unesete ili postavite svoju ponudu. Vaša je odgovornost da unesete tačne i precizne tekstualne ili slikovite informacije.

Sajt otvoren je za kulturnu, pristojnu i dobronamernu komunikaciju. Sva izneta mišljenja i druge tekstove koji sadrže uvrede, ružne aluzije ili konotacije, primitivizam, omalovažavanje ili nepristojne i neprimerene reči, Direktor "Afeje" ovlašćen je da delimično ili potpuno izbriše bez bilo kakve konsultacije sa autorom teksta. Molimo da koristite prevashodno srpski jezik odnosno engleski jezik na  www.tourisminserbia.com. Nije dozvoljeno korišćenje uvredljivih potpisa. Direktor "Afeje" se ne obavezuje da obrazloži razloge za uklanjanje poruka i zadržava pravo da ugasi naloge članova ili korisnika koji krše navedene standarde – pravila.
Sva mišljenja i stavovi posetilaca, korisnika i članova  sajta, uključujući i mišljenja administratora, organizatora, člana, urednika i modelatorasajta, odražavaju njihova lična privatna mišljenja, a ne stavove privrednog društva "Afeja" d.o.o.

Sva mišljenja, saveti i podaci objavljeni na sajtu isključivo su informativne prirode, (zbog specifičnosti u rešavanju svakog pojedinačnog problema i/ili pitanja), tako da se ne mogu shvatiti kao pouzdan i proveren put za rešavanje određenog ili svakog  problema. Privredno društvo "Afeja" d.o.o ne snosi bilo koju odgovornost niti odgovara za bilo kakvu štetu, izgubljenu korist ili iznevereno očekivanje, koji nastanu kao posledica upotrebe mišljenja ili saveta dobijenih na ovom sajtu, bez obzira od koga potiču i na poreklo i vrstu eventualne štete. Privredno društvo  "Afeja"  ukazuje da su jedino advokati koji su upisani u imenik Advokatske komore ovlašćeni za pružanje stručne pravne pomoći i preporučuje profesionalno angažovanje advokata za rešavanje konkretnih pravnih pitanja.

Na sajtu je dozvoljeno reklamiranje samo članovima ili korisnicima sajta koji uredno plaćaju naknadu, i koji imaju zaključen ugovor sa privrednim društvom "Afeja", ukoliko je takvo reklamiranje u skladu sa Zakonom o oglašavanju i drugim posebnim zakonima. Oglasi koji nisu u skladu sa zakonom i uređivačkom politikom neće biti objavljeni. Direktor zadržava pravo korekcije oglasa. Obaveza članova i korisnika sajta je da tačnost tekstova i sadržaj u oglasima (reklamama) provere prilikom prve objave. U slučaju uzastopnog ponavljanja greške neće se priznati više od jedne reklamacije. Za istinitost objavljenih oglasa, vlasništva nad autorskim pravima na fotografije, tekstove, crteže, dizajn itd, koji se donose i koriste u oglasu, kao i kvalitet roba i usluga koje se oglašavaju odgovara naručilac/oglašivač. Privredno društvo "Afeja" ne prati aktivno poslate i postavljene poruke, informacije, slike i drugo, stoga nije odgovorna za njihov sadržaj. Privredno društvo "Afeja" ne garantuje ispravnost, kompletnost ili upotrebljivost bilo koje prikazane informacije na sajtu.
Privredno društvo "Afeja" ne snosi troškove eventualno nastale štete zbog neobjavljenih, pogrešno objavljenih ili pogrešno dostavljenih oglasa, poruka, informacija, slika i dr.. Predati rukopisi, tekstovi, crteži, fotografije i drugo se ne vraćaju. Za sve sporove koji mogu nastati nadležan je sud u Beogradu i pozitivni propisi Republike Srbije.
 

"AFEJA" d.o.o