Prijavite se Srpski English

+381 (0)11/ 383 5150
+381 (0)63/ 776 7307
+381 (0)69/ 664 844
Zima 2 Zima 3 Zima 4 Zima 5
E-dizajn

Vesti

Službeni glasnik Republike Srbije

21.02.2017.

U Službenom glasniku Republike Srbije, br. 10 od 14.februara objavljeno je sledeće...

Cela vest
Pravilnik o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu.

Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o listi ocenjivača vina i visini nadoknade za rad ocenjivača.

Tekst je u potpunosti preuzet sa portala Turistički klub Srbije


TOB najavio nagradnu igru

20.02.2017.

...Upoznajte Beograd, koja će pobednicima omogućiti panoramsko razgledanje prestonice helikopterom, viteški pohod srednjovekovnim bojnim brodom Slavjana i razgledanje grada iz otvorenog autobusa.

Cela vest
Nagradna igra se realizuje u saradnji sa Balkan Helicopters, Srpskim viteškim borenjem SVIBOR, kompanijama BS Tours i SP Lasta, a osvojene nagrade se mogu iskoristiti po početku sezone navedenih programa razgledanja.

Tekst je u potpunosti preuzet sa portala Turistički klub Srbije


Sajmom u Madridu zvanično počela Međunarodna godina održivog turizma za razvoj

17.02.2017.

Ujedinjene nacije su u Madridu, u okviru španskog Međunarodnog sajma turizma (FITUR 2017), svečano proglasile 2017. Međunarodnom godinom održivog turizma za razvoj.

Cela vest
Po rečima Antonia Guterresa, generalnog sekretara UN, svakog dana više od tri miliona turista prelazi međunarodne granice, dok svake godine skoro 1,2 milijarde ljudi putuje u inostranstvo.

- Turizam je postao stub ekonomije, pasoš za prosperitet, kao i šansa za poboljšanje miliona života, svet može i mora da iskoristiti moć turizma - naveo je Guterres.

Taleb Rifai, generalni sekretar Svetske turističke organizacije kazao je da Međunarodna godina održivog turizma za razvoj predstavlja jedinstvenu priliku da se podigne svest o doprinosu održivog turizma u razvoju između javnog i privatnog sektora, da se mobilišu sve zainteresovane strane da rade zajedno u uspostavljanju turizma kao katalizatora dobrih promena.

Svečanosti u Madridu prisustvovala je i Renata Pindžo, pomoćnik ministra za turizam Republike Srbije, i tom prilikom sa zvaničnicima razgovarala o saradnji i potencijalnim projektima u okviru razvojnog partnerstva 2016-2020 Vlade Republike Srbije i Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji, kao i o konferenciji koju će Republika Srbija organizovati u saradnji sa UNWTO u junu 2017. godine, na temu održivog turizma u regionu Dunava.

- Uspešna saradnja Republike Srbije sa Svetskom turističkom organizacijom, kao i zavidan ugled koji naša zemlja ima kao članica, potvrđuje i drugi uzastopni mandat u Izvršnom savetu ove svetske organizacije - kazala je Pindžo.

Tekst je u potpunosti preuzet sa portala eKapija


Bazar postao Sajam - Najstariji tržni centar u Beogradu dobio novo ime

15.02.2017.

Čuveni Bazar na Beogradskom sajmu, koji je pre gotovo 30 godina počeo s radom kao prvi tržni centar takvog profila, promenio je i naziv i lokaciju.

Cela vest
Od 6. februara ovaj nekadašnji simbol trgovačkog Beograda posluje pod nazivom Tržni centar Sajam, a smešten je sasvim blizu svog prethodnika, u hali 11, na samom ulazu u krug Beogradskog sajma, saopšteno je iz tog tržnog centra.

Tekst je u potpunosti preuzet sa portala eKapija


Raspisan konkurs za kredite za podsticaj turističke ponude

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u ovoj godini.

Cela vest
Kako je navedeno na sajtu ministarstva, rok za podnošenje zahteva je 1. novembar 2017, dok je krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva 1. decembar godine.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja. Odnosno unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude, restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete, zatim izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju:
privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, 
preduzetnici koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i 
poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i mikro privredna društva je 500.000 RSD, a za mala i srednja privredna društva je 2.000.000 RSD.

Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50 odsto ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih i trajnih obrtnih sredstava, a učešće trajnih obrtnih sredstava može iznositi do 20 osto ukupno odobrenih kreditnih sredstava.

Zahtevi za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavljaju isključivo poštom ili na pisarnici na adresu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina broj 22-26, sa naznakom "Krediti za razvoj turizma".

Informacije o konkursu kao i obrazac zahteva za korišćenje kreditnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Tekst konkursa možete preuzeti i u PDF fajlu
http://www.ekapija.com/dokumenti/konkurs_krediti_kvalitet_turisticke_ponude_260117.pdf

Tekst je u potpunosti preuzet sa portala eKapija


Donet pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je na osnovu Zakona o turizmu donelo Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj.

Cela vest
Ovim pravilnikom propisuju se standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj tipa hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo i podvrste garni hotel i apart hotel, posebni standardi za specijalizaciju hotela, kategorije, kao i način sticanja i promene kategorije ugostiteljskog objekta.

Standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekta sadrže obavezne i izborne elemente na osnovu kojih se određuje broj bodova utvrđenih za određenu kategoriju, u skladu sa ovim pravilnikom. Izborni elementi su deo kriterijuma za određivanje kategorije a odnose se na usluge i prateće sadržaje ugostiteljskog objekta.

Pravilnik određuje i da hotel koji je kategorisan sa 3 i više zvezdica može da se specijalizuje i po posebnim standardima za specijalizaciju hotela u zavisnosti od usluga koje pruža - poslovni hotel, kongresni hotel, porodični hotel, sportski hotel i spa-wellness hotel.

Ovaj pravilnik primenjivaće se od 15. decembra ove godine, s tim što će se odredbe ovog pravilnika za ugostiteljske objekte za koje je do dana stupanja na snagu ovog pravilnika izdat akt o razvrstavanju u kategoriju primenjivati od dana isteka roka važnosti akta o određivanju kategorije.

Tekst je u potpunosti preuzet sa portala eKapijaNOVO: Zdravstveni Turizam

Reklama za Srbiju: Soulfood Serbia (Hrana za dušu)