Sinan pašina džamija (Kačanik)

Sinan pašina džamija se nalazi u Kačaniku, gradu i sedištu istoimene opštine u južnom delu Kosova i Metohije.

 


Prema natpisu iznad ulaznih vrata, džamija je podignuta 1594/1595. godine po nalogu osmanskog velikog vezira Sinan paše. Predstavlja građevinu kvadratne osnove sa poluloptastom kupolom i vitkim minaretom. Godine 1966. je proglašena za spomenik kulture, a 1974. je izvedena rekonstrukcija. Oštećena je početkom XXI veka.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar