Nerodimka

Reka Nerodimka nastaje spajanjem Male i Goleme reke koje izviru na Nerodimskim planinama. Dužina reke je 41 km. Poznata je po bifurkaciji, što znači da teče u dva smera (sliva): jedan deo toka teče ka severu, uliva se u reku Sitnicu i time pripada slivu Crnog mora, a drugi deo teče ka jugu, uliva se u Lepenac i pripada slivu Egejskog mora.


Prvobitno je to bila prirodna bifurkacija koja se pominje u jednom dokumentu iz 14. veka, međutim kasnije je utvrđeno da je veštačka, odnosno da je doterana ljudskom rukom. U gornjem toku nalaze se ostaci srednjovekovnog utvrđenja Veliki Petrič. Međutim, ceo predeo je slabo pristupačan zbog rastinja i šuma.