Lepenac

Lepenac izvire u podnožju Šar planine. Ukupna dužina reke je 74 km. Spada u jednu od svega nekoliko reka koje pripadu slivu reke Vardar, odnosno slivu Egejskog mora. Dolina reke protiče kroz Sirinićku župu, zatim Kačaničku klisuru i Skopsku kotlinu.


Njena najveća pritoka je reka Nerodimka poznata po bifurkaciji. U gornjem toku reke javlja se potočna pastrmka, dok u donjem toku pored pastrmke ima i klena, krkuše i skobalja, te postoje dobri uslovi da bavljenje ribolovom.