Šar planina

Šar planina ili u narodu poznata kao Šara, predstavlja prostrani planinski masiv na jugu Srbije koji jednim delom zalazi i na teritoriju Makedonije. Pripada Šarsko-pindskom planinskom sistemu odnosno Dinaridima, čiji vrhovi prelaze visinu od 2.500 m, zbog čega ima dominantan položaj na celoj teritoriji Balkanskog poluostrva.


Planina se pruža od Lepenca na istoku do albanske granice na zapadu u dužini od 85 km. Na severu je ograničena Kosovskom i Metohijskom kotlinom, a na jugu Pološkom i Mavrovskom u Makedoniji. Brojni vrhovi prelaze visinu od 2.500 m, od kojih su najznačajniji Titov vrh (2.748 m), Mal Turčin (2.707 m), Borislavec (2.675 m), Velika Rudoka (2.658 m), Peskovi (2.651 m), Crni Vrh (2.585 m), ispod čijih grebena leže lednička jezera poznata kao „Gorske oči“. Po nekim podacima ima ih preko 60, a najznačajnija su Bogovinsko, Crno, Livadičko, Veliko jažinačko, Golemo, Veliko šutmansko...  

Svojim izgledom i prostranstvom koji dopunjuju brojne reke, kanjoni, klisure, vodopadi i jezera, kao i specifična flora i fauna, Šara ima veliki značaj zbog čega je 1993. godine proglašena Nacionalnim parkom površine 22.805,43 ha. Nacionalni park pripada opštinama Kačanik, Štrpce, Suva Reka i Prizren, a u srpskom delu najviši vrh ima visinu od 2.641 m - vrh Bistre.

Vegetaciju planine čini oko 2000 biljnih vrsta, od kojih su mnoge reliktne i endemične, a samim tim i ugrožene od nestajanja. Najpoznatije lekovite biljke su: hajdučka trava (Achillea Millefolium), kantarion (Hypericum prforatum), jagorčevina (Primula veris), matičnjak (Melissa officinalis), malina (Rubus idaeus), kupina (Rubus ulmifolius), petrovac (Agrimonia eupatoria). Neke biljke poznate su po tome što rastu samo na ovom području: Hajdučica kralja Aleksandra (Achillea alexandri regis), šarska divizma (Verbascum scardicolum), šarplaninski šafran (Crocus scardicus), šarplaninski karanfilić (Dianthus scardicus), šarska ptičja trava (Cerastium neoscardicum). Životinjski svet čini oko 150 vrsta leptira, 200 vrsta ptica, 32 vrste sisara i 5 vrsta vodozemaca i gmizavaca,  po čemu se ovo područje ubraja u najbogatije u Evropi.

Zahvaljujući povoljnim klimatskim uslovima i velikoj količini padavina, sneg se na planini zadržava i do 9 meseci što omogućuje dugu skijašku sezonu. Ski centar Brezovica izgrađen je na nadmorskoj visini od 900 do 2.500 m i u njemu je izgrađeno 5 žičara, 5 ski lifta i 3 mašine za tabanje snega. Pored toga postoje i 5 ski staza:

Ski staza “Piribreg”– teška staza

Ski staza “Velika livada” – srednja staza

Ski staza “Crvena karpa” – srednje-teška ski staza

Ski staza “Berevačke rupe” – laka staza

Ski staza “Molika” – laka staza.

Planina pruža odlične mogućnosti za organizovanje raznih sportova poput: alpskog skijanja, slalom, veleslalom. Tokom proleća i leta turisti mogu da učestvuju u drugim aktivnostima kao što je organizovano pešačenje, branje lekovitog bilja, izleti, lov i ribolov i poseta brojnim kulturno-istorijskim spomenicima koji se nalaze na planini (manastir Sv. Petra Koriškog, crkve Sv. Bogorodice, crkve Sv. Petke, Sv. Đorđa i Sv. Bogorodice Odigitrije, manastir Sv. arhangela, manastir Sv. Trojice).