Arhiv grada Prištine

Priština je najveći i glavni grad Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, i pripada Kosovskom upravnom okrugu.


Arhiv grada Prištine je osnovan 2003. godine u Beogradu. Njegova teritorijalna nadležnost obuhvata grad Prištinu i opštine Podujevo, Glogovac, Lipljan, Kosovo Polje, Obilić, Novo Brdo, Uroševac, Štrpce i Štimlje.

 

Adresa: Bogoljuba Mihajlovića 51, 11427 Beograd

Tel: 011/8332 733

E-mail: [email protected]

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar