Carska džamija

Carska džamija se nalazi u ulici Ibrahim Lutfiu u Prištini, najvećem i glavnom gradu na teritoriji Kosova i Metohije.


Ovo zdanje je podignuto 1461. godine (865. po muslimanskom računanju vremena) o čemu svedoči natpis na portalu džamije. Poznata je i kao džamija Meheda Fatiha, sultana koji je 1453. godine osvojio Carigrad.

Džamija spada u objekte nastale u ranom periodu islamske vlasti na ovim prostorima. Predstavlja jednospratnu građevinu zidanu od kamenih blokova, sa kupolom raspona 13.5 m. Ima vitki minaret i ulazni trem natkriven sa tri kupole. Primetna je oskudna dekoracija i u enterijeru i u eksterijeru.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar