Stablo jasike

Stablo jasike (Populus tremula) se nalazi u selu Bajčina u opštini Podujevo. Nalazi se na obali reke Lab i procenjuje se da je staro 115 godina.


Visina stabla je nekih 25 m. Za drvo je vezano predanje da je još pre 100 godina jedan čovek hteo da je plugom poseče, ali bi ona uvek nekim čudom ostala neoštećena i zbog toga se u narodu tretira kao sveto drvo.