Multikulturalnost ravnice - Zapadna Bačka

Multikulturalnost ravnice - Zapadna Bačka kao turistička destinacija, saznajte više ...


ZAPADNA BAČKA                                                                                             

Multikulturalnost ravnice

Gradovi i opštine Apatin, Kula, Odžaci, Sombor
Reke Dunav
Prirodna dobra Park-arboretum "Aleksa Šantić", Američki platan kod Sonte, Ginko u Apatinu, Divlja kruška kod Svilojeva, Šuma Junaković, Gornje Podunavlje
Verski objekti Manastir Svetog arhiđakona Stefana, Katolička crkva i župni ured, Rimokatolička crkva arhangela Mihaila, Rimokatolička crkva Svetih Petra i Pavla u Bačkom Monoštoru, Rimokatolička crkva Svetog arhandjela Mihaila u Bačkom Bregu, Apatinska sinagoga
Dvorci i tvrđave Dvorac Baba Pusta, Dvorac Imrea Kovača, Dvorac Redl, Kaštel Vamošer, Letnjikovac Vendl Mora, Vila Ertl, Vila u Kuli
Kulturno-istorijsko nasleđe Kapela Svetog Jovana Nepomuka
Muzeji i galerije Gradski muzej u Somboru Muzejska jedinica Odžaci, Galerija Meander, Galerija Sv. Rafailo Momčilović
Banje Banja Junaković
Lov Lovište Apatinski rit, Lovište Kamarište, Lovište Kozara
Ribolov Ribolovno područje Bačka
Vinogorje Subotički rejon – Subotica - Subotičko-Horgoška peščara (Riđičko vinogorje - Riđica); Rejon Telečka - Telečka (Zapadnotelečko vinogorje - Telečka kosa); Bački rejon - Bačka
Lučko područje Luka Apatin, Luka Dunav - Bogojevo
Manifestacije Kliknite na link za više informacija
Aerodromi Kora
Investicije i projekti