Kapela Svetog Jovana Nepomuka

Kapela Svetog Jovana Nepomuka se nalazi na Trgu cara Lazara u Somboru. Sagrađena je 1751. godine, o čemu svedoči Hronika Bone Mihalovića iz 1787. godine. 


Kapela je podignuta pod uticajem rokokoa kao mala građevina sa osnovom nepravilne elipse sa zarubljenom istočnom stranom, dok se na vrhu nalazi kupola sa lanternom sa četiri prozora. Fasada je urađena u štuko malteru, dok su pri unutrašnjoj dekoraciji korišćeni jonski plastri, mermer i slikana rokoko ornamentika. Prozori su ukrašeni vitražima. U oltarskoj niši je smešten kovčeg Svetog Ivana Nepomuka.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar