2.7. Bački rejon - Bačka

Bački rejon obuhvata male delove opština: Temerin, Sombor i Odžaci i sastoji od tri oaze: Temerin, Bački Monoštor i Karavukovo.


GALERIJA

2.7. Bački rejon - Bačka

Prostire se od 45° 47' geografske širine na severu (najsevernija oaza) do 45° 22' geografske širine na jugu (najjužnija oaza), na nadmorskoj visini od oko 80 m.

Tip zemljišta ovog rejona je černozem, a u manjoj meri su zastupljena i druga zemljišta.

Ovo je tipičan ravničarski rejon, a oaze ovog rejona se nalaze pored manjih kanala u sistemu kanala Dunav - Tisa – Dunav (DTD). Područje pripada stepskoj vegetaciji i u njemu su zastupljene uglavnom ratarske kulture.

*Vinarija Adžić, Vinarija Vindulo (Temerin)