Luka Dunav - Bogojevo

www.hibrid.rs

Adresa: Dunavska obala bb, 25245 Bogojevo

Tel: 025/5742 224

E-mail: [email protected]


Luka „Dunav - Bogojevo“ nalazi se na 1366. km leve obale Dunava u blizini graničnog prelaza sa Hrvatskom. Osnovna delatnost luke je vršenje lučkih usluga, pretovara, istovara, skladištenja i čuvanja robe. Status međunarodne luke dobila je 2005. godine kada je definisana kao pretovarni terminal za, pre svega žitarice i veštačko đubrivo.

Prostire se na 16 ha na kome su izgrađeni svi neophodni objekti za rad:

 • Dva drumska usipna koša kapaciteta ukupno 400 t/h
 • Železnički usipni koš kapaciteta 200 t/h
 • Sušara za žitarice 40 t/h
 • Dve kolske-drumske vage kapaciteta 50 t
 • Mašinska kuća kapaciteta za 100.000 t silosnog  prostora
 • Hidrant i rezervoar kapaciteta 50 m³
 • Trafo stanica kapaciteta 2×630 kw
 • Novi kej dužine 98 m
 • Rezervoar za propan-butan gas
 • Upravna zgrada
 • Kancelarijski prostor 90 m²
 • Kantina za zaposlene
 • Tampon ćelija kapaciteta 300 t
 • Ostala infrastruktura (javna rasveta, hidrantska mreža sa kanalizacijom, gasovod i drugo)
 • Montažno pokretni sanitarni kontejner
 • Pokretni koševi za pakovanje i istovar rinfuzne robe.

Oprema kojom luka raspolaže uključuje:

 • Portalna kranska dizalica nosivosti 10 t (Grajfer 3-5 m³)
 • Trakasti transporter nosivosti 400 t/h
 • Utovarni levak
 • Viljuškari 2 komada
 • Elevatori pokretni (pokretne transportne trake)
 • Ramovi za brodske palete
 • Utovarivači 3 komada (kapaciteta 3,5 t)
 • Traktori 3 komada
 • Priključne mašine (traktorske prikolice) 4 komada nosivosti 5-7 t
 • Priključne mašine (kamionske prikolice) 2 komada nosivosti po 15 t
 • Dve silosno-protočne vage kapaciteta 2x200 t/h
 • Pakerica za mineralno đubrivo.