Rimokatolička crkva i župni red

Katolička crkva i župni ured u Somboru se nalaze Trgu cara Lazara br. 2.


Crkva je posvećena Svetom Trojstvu. Njega gradnja otpočela je 1752. godine. Podignuta je kao barokno zdanje sa osnovom jednobrodne bazilike i stepenastom apsidom. Radovi su trajali deset godina. Crkveni toranj, visok 53 metra, podignut je 1768. godine. Uz kasnije male izmene u rokoko stilu na fasadi i u unutrašnjosti, crkva Svetog Trojstva dobija današnji izgled. Oltarsku pregradu oslikao je 1784. godine Paul Kronoveter. Ispod priprate se nalazi kripta u kojoj su do 1776. godine sahranjivani ugledni građani Sombora.

Ovde se izvesno vreme nalazio i franjevački samostan, sa čijom se gradnjom počelo 1743. a završilo 1749. godine. Danas su nam ostali očuvani barokni gipsani ukrasi na svodovima i tavanici prizemnih prostorija, sunčani sat na južnoj fasadi, i kameni umivaonik iz XVIII veka iz periodu turske vladavine Somborom. Godine 1871, ukazom cara Josifa II, prestaje da bude samostan i prelazi u nadležnost rimokatoličke župe u Somboru.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar