Rimokatolička crkva Svetih Petra i Pavla u Bačkom Monoštoru

Rimokatolička crkva Svetih Petra i Pavla se nalazi na uglu ulica Oslobođenja i Ivana Gorana Kovačića u Bačkom Monoštoru, na teritoriji opštine Sombor.


Prvobitnu crkvu meštani su podigli 1717. godine. Ona je porušena 1752. godine, zatim je podignuta nova, koja konačan oblik dobija nakon obnove iz 1806. godine. Predstavlja trobrodnu baziliku (sa višim srednjim brodom), koja sa obe strane oltarske apside ima po jednu sakristiju pravougaone osnove. Zvonik se nalazi na zapadnom delu. U unutrašnjosti se ističe kompozicija zaštitnika hrama na glavnom oltaru iz XVIII veka, i predstava Svetog Martina na bočnom oltaru kao delo Ilije Lončarevića iz 1812. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar