Rimokatolička crkva Svetog arhanđela Mihaila u Bačkom Bregu

Rimokatolička crkva Svetog arhanđela Mihaila se nalazi u ulici Rada Končara u Bačkom Bregu, na teritoriji opštine Sombor.


Prvobitna crkva je sagrađena 1740. godine, a velika obnova hrama izvedena je 1786. Zdanje je podignuto u duhu baroka sa elementima klasicizma. Predstavlja građevinu izdužene jednobrodne osnove, sa polukružnom oltarskom apsidom na istoku (uz severni deo je postavljena sakristija) i zvonikom na zapadnoj strani. U unutrašnjosti hrama se izdvajaju dela dvojice slikara: Jozefa Ferenca Falkonera (ikona arhangela Mihaila iz 1918. godine) i Johana Georga Badera (scenu Pieta na bočnom oltaru iz 1794. godine).

Crkva je nekoliko puta obnavljana tokom XX veka, a poslednji put 1966. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar