Banja Junaković

Nedaleko od Apatina, u zapadnom delu Bačke, okružena bujnom hrastovom šumom smeštena je banja Junaković. Njen razvoj počinje tek od 1983. godine, iako su termalni izvori otkriveni još 1913. godine. Prve analize ove vode  obavljene su 1914. godine u Budimpešti kada je utvrđeno njeno lekovito dejstvo koje po kvalitetu mogu da se mere sa onima u Karlovim Varima, Harkanju i Lipiku. 


Lekovita voda po svojim fizičko-hemijskim karakteristikama spada u red sulfidnih, alkalnih, murijatičnih jodnih hipotermi, sa visokim procentom mineralizacije, koja doseže temperaturu i do 50°C.

Medicinske indikacije:

  • Reumatska oboljenja (sve vrste reumatizma, degenerativni i zapaljivi reumatizam)
  • Ortopedska oboljenja (deformacije kičmenog stuba i ekstremiteta, oboljenja kostiju i zglobova, stanja posle povreda kostiju i zglobova, postoperativna stanja kostiju i zglobova, lečenje sportskih povreda)
  • Neurološka oboljenja (lečenje oboljenja perifernog i centralnog motornog neurona, kao i anomalija nervnog sistema)
  • Ginekološka oboljenja (postoperativna stanja, stanja posle upala, klimaks tegobe, sterilitet).

Lečenje se obavlja u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Junaković”, otvorenoj 1983. godine. Pod nadzorom stručnog tima lekara, u bolnici se pružaju razne vrste medicinskih usluga i terapija: radna terapija, kineziterapija, termoterapija, elektroterapija, hidroterapija i tretmani mineralnim blatom.

Do banje se stiže regionalnim putem od Novog Sada, Vrbasa i Sombora i putem preko Rumenke, Bačkog Petrovca i Odžaka. Od Beograda je udaljena 180 km, Novog Sada 90 km i Subotice 80 km. Za vreme boravka u banji, gosti  imaju mogućnost obilaska okolnih mesta, Apatina i Sombora, kao i mogućnost plovidbe Dunavom kroz Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje.