2.2. Subotički rejon – Subotica - Subotičko-Horgoška peščara

Na krajnjem severu Republike Srbije uz granicu sa Republikom Mađarskom prostire se Subotički rejon. Obuhvata peskovite terene Subotičko-horgoške peščare (*), sa tradicijom u vinarstvu dugu preko 20 vekova, i sastoji se iz dva odvojena dela: zapadnog i istočnog dela.


GALERIJA

2.2. Subotički rejon – Subotica - Subotičko-Horgoška peščara

  1. Istočni veći deo rejona se prostire od 46° 10' geografske širine na severu do 46° 03' geografske širine na jugu,
  2. zapadni deo rejona se prostire od 46° 02' geografske širine na severu do 45° 54' geografske širine na jugu.

Veći deo rejona se prostire na nadmorskim visinama do 80 m do 130 m. Rejon je tipičan ravničarski rejon, bez nagiba, odnosno, nalazi se na peskovitim ravnim terenima Subotičko-horgoške peščare

Obuhvata teritoriju u opštinama Sombor, Subotica i Kanjiža.

Tip zemljišta ovog rejona je arenosol i sirozem na pesku, kao i černozem, a u manjoj meri ostala zemljišta.

U ovom rejonu sa južne strane se nalazi Palićko (*) i Ludoško jezero (*). Pretežno se gaje vinske sorte. 

Subotički rejon ima sledeća vinogorja:

2.2.1. Riđičko vinogorje - Riđica

2.2.2. Palićko vinogorje - Palićko

2.2.3. Horgoško vinogorje – Horgoš

*Vinarija NAGY-SAGMEISTER (Kanjiža), Podrum Šarić (Sombor), MP Vinogradi, Vinski dvor OD, Vinarija Zvonko Bogdan, DIBONIS WINERY, Vinarija Dragić, Vinarija “Podrum Balint Pinceszet”, Vinarija Kujundžić, Vinarija Maurer-Bor, Vinarija Vinski salaš Čuvardić

 

(*) Subotička peščara je zaštićeno prirodno dobro – Predeo izuzetnih odlika.

Predeo izuzetnih odlika - je područje prepoznatljivog izgleda sa značajnim prirodnim, biološko-ekološkim, estetskim i kulturno-istorijskim vrednostima, koje se tokom vremena razvijalo kao rezultat interakcije prirode, prirodnih potencijala područja i tradicionalnog načina života lokalnog stanovništva. Predeo izuzetnih odlika može biti prirodni predeo izuzetnih odlika i kulturni predeo izuzetnih odlika. Prirodni predeo izuzetnih odlika je područje značajne biološko-ekološke i estetske vrednosti gde tradicionalan način života lokalnog stanovništva nije bitnije narušio prirodu i prirodne ekosisteme. Kulturni predeo izuzetnih odlika je područje značajne predeone, estetske i kulturno-istorijske vrednosti koje se tokom vremena razvijalo kao rezultat interakcije prirode, prirodnih potencijala područja i tradicionalnog načina života lokalnog stanovništva.

(*) Jezero Palić je zaštićeno prirodno dobro – Park prirode.

Park prirode - je područje dobro očuvanih prirodnih vrednosti sa pretežno očuvanim prirodnim ekosistemima i živopisnim pejsažima, namenjeno očuvanju ukupne geološke, biološke i predeone raznovrsnosti, kao i zadovoljenju naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih, zdravstveno-rekreativnih potreba i ostalih delatnosti usklađenih sa tradicionalnim načinom života i načelima održivog razvoja.

(*) Ludoško jezero je zaštićeno prirodno dobro – Specijalni rezervat prirode.

Specijalni rezervat prirode - je područje sa neizmenjenom ili neznatno izmenjenom prirodom, od naročitog značaja zbog jedinstvenosti, retkosti ili reprezentativnosti, a koje obuhvata stanište ugrožene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, bez naselja ili sa retkim naseljima u kojima čovek živi usklađeno sa prirodom, namenjeno očuvanju postojećih prirodnih odlika, genskog fonda, ekološke ravnoteže, praćenju prirodnih pojava i procesa, naučnim istraživanjima i obrazovanju, kontrolisanim posetama i očuvanju tradicionalnog načina života. Specijalni rezervat prirode može biti floristički, mikološki, šumske i druge vegetacije, zoološki (ornitološki, ihtiološki i drugi), geološki, paleontološki, hidrogeološki, hidrološki i drugi.