Kanjiža

Opština Kanjiža se nalazi u Srbiji - Vojvodini u severoistočnom delu Bačke, na samoj granici sa Mađarskom. Prvi pomen Kanjiže je iz 1071. godine. U XVI veku Turci zauzimaju ove krajeve, a posle Karlovačkog mira i formiranja Vojne granice dva veća naselja razdvojena Tisom - Kanjiža i Novi Kneževac, odvojeno se i razvijaju. Kanjiža je dobila status grada 1908. godine.


Najznačajniji kulturno istorijski spomenici su:

 • Gradska kuća (1912. godine),
 • „Kupatilo arteskog čudotvornog bunara“ - zgrada stare banje (1913. godine),
 • Dvorac grofa Karas (XVIII vek),
 • Katolička crkva (1768. godine),
 • Srpski pravoslavni hram (XVIII vek).

Poznate manifestacije:

 • Dani poklade,
 • Dani filma,
 • Kanjiža Kup - međunarodni dečji festival plesa,
 • Zajedno je lepo - festival dece,
 • Međunarodni festival filma,
 • Festival gastronomije,
 • Atletski i plivački maraton,
 • Međunarodna kajakaška regata,
 • Kolonija književnika,
 • Festival duvana,
 • Berbanski dani,
 • Festival kukuruza,
 • Festival meda,
 • Festival rakije,
 • Vojvodina Open - međunarodno plesno takmičenje,
 • „I mi smo deo sveta“ - dan hendikepiranih.

Izletišta u okolini Kanjiže:

Ovaj prelepi grad je pravi lider zdravstveno - banjskog turizma, koji ovde traje već čitav vek, a blizina reke Tise i bogata lovna područija čine Kanjižu izuzetno privlačnom. U opštini se takođe nalazi i specijalni rezervat prirode pod nazivom „Selevenjske pustare“, a na prostranom pašnjaku „Jaraš“, nalazi se ribnjak „Kapetanski rit“ koji, pored uzgoja ribe, služi i kao značajno stanište kolonijama ptica gnezdarica.