Krajolik mirnih reka - Severni Banat

Krajolik mirnih reka - Severni Banat kao turistička destinacija, saznajte više ...


SEVERNI BANAT                                                                                                                                           

Krajolik mirnih reka

Gradovi i opštine Ada, Kanjiža, Kikinda, Novi Kneževac, Senta, Čoka
Reke Begej, Tisa
Jezera Jezero Celeruša
Prirodna dobra Kamaraš, Park u Novom Kneževcu, Bela topola u Molu, Stari park u Čoki, Park Blandaš, Selevenjske pustare, Pašnjaci velike droplje
Verski objekti Manastir Svete Trojice, Rimokatolička crkva Svetog Trojstva u Čoki
Dvorci i tvrđave Dvorac grofa Karasa, Dvorac Maldegem, Dvorac Marcibanji-Lederer, Dvorac Servijski-Šulpe, Dvorac porodice Talijan, Letnjikovac Mavrokordato („Jovanovićev salaš“), Letnjikovac Šulho Vebera, Porodična kuća Divan Georga, Vila Rizenfelder 
Kulturno-istorijsko nasleđe  Istorijski arhiv Senta, Istorijski arhiv Kikinda
Muzeji i galerije Gradski muzej u Senti, Narodni muzej u Kikindi
Banje Banja Kanjiža
Lov Lovište Šujmoš, Lovište Varoški rit
Ribolov Ribolovno područje Banat
Vinogorje Subotički rejon – Subotica - Subotičko-Horgoška peščara  (Horgoško vinogorje - Horgoš); Potiski rejon - Tisa (Severnopotisko vinogorje - Gornja Tisa);  Banatski rejon - Banat (Kikindsko vinogorje - Kikinda)
Lučko područje Luka Senta
Manifestacije Kliknite na link za više informacija
Aerodromi Kikinda-LYKI
Investicije i projekti