2.5. Banatski rejon - Banat

Banatski rejon koga sačinjavaju dva vinogorja, se prostire u Banatu. Sastoji se od oaza koje su grupisane u Kikindsko vinogorje i Srednjebanatsko vinogorje.


GALERIJA

2.5. Banatski rejon - Banat

Prostire od 45° 53' geografske širine na severu (najsevernija oaza) do 45° 12' geografske širine na jugu (najjužnija oaza), na nadmorskim visinama od 70 m do 80 m i predstavlja jedan od najnižih rejona, osim južnog dela, odnosno Tamiške terase.

Obuhvata delove opština Kikinda, Zrenjanin i Novi Bečej.

Rejon pripada ravničarskom području stepske vegetacije, sa uglavnom zastupljenim ratarskim kulturama, gde je černozem preovlađujući tip zemljišta. Pored ratarskih kultura na pejzaž Tamiške terase utiče reka Tamiš i voćnjaci  koje se ovde gaje.

Banatski rejon ima sledeća vinogorja:

2.5.1. Kikindsko vinogorje – Kikinda,

2.5.2. Srednjebanatsko vinogorje - Srednji Banat.