2.4.1. Severnopotisko vinogorje - Gornja Tisa

Severnopotisko vinogorje obuhvata vinogradarske terene u gornjem toku reke Tise, odnosno katastarske opštine Novi Kneževac, Kanjiža, Sanad, Senta, Čoka, Batka, Ada i Mol.


Temelj vinogradarstvu ovog vinogorja dao je veleposednik Lederer Artur krajem 19. i početkom 20. veka.

Granice Severnopotiskog vinogorja su spoljne granice 7 oaza koje ulaze u sastav vinogorja i to su: Ekenda, Banja Kanjiža, Filić, Čoka, Senta, Ada i Mol.

  1. Oaza Ekenda, nalazi se na krajnjem severu vinogorja sa leve obale reke Tise
  2. Oaza Banja Kanjiža, nalazi se na severu vinogorja sa desne obale reke Tise
  3. Oaza Filić, obuhvata područje naselja Filić (katastarska opština Novi Kneževac) i teritoriju južno i istočno od tog mesta do ekonomije "Veliki salaši"
  4. Oaza Čoka, je najveća oaza rejona i zauzima centralni deo vinogorja sa leve obale reke Tise
  5. Oaza Senta, nalazi se u centralnom delu vinogorja sa desne obale reke Tise
  6. Oaza Ada, nalazi se na jugu vinogorja, na vinogradarskim terenima severno od naselja Ada, na desnoj obali Tise
  7. Oaza Mol, nalazi se na krajnjem jugu vinogorja na vinogradarskim terenima, severno i južno od naselja Ada na desnoj obali Tise.