Porodična kuća Divan Georga

Porodična kuća Divan Georga nalazi se u naselju Padej, u Severnobanatskom okrugu, udaljenom oko 18 km od gradskog naselja Čoka. Sagrađena je krajem XIX veka za spahiju Divan Georga.  


GALERIJA

Porodična kuća Divan Georga

Zgrada je prizemna, ima kvadratnu osnovu sa ugaonim kulama, i građena je u neorenesansnom stilu. Centralni rizalit nalazi se na središnjem delu glavne fasade, a završava se u visini krova trougaonom atikom u kojoj je centralno postavljen okulus. Krovište je četvorovodno. Kuća je evidentirano kulturno dobro ali ima drugu namenu i nije otvorena za posetioce.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar