Letnjikovac Mavrokordato („Jovanovićev salaš“)

Ostaci nekadašnjeg letnjikovca Mavrokordato (danas „Jovanovićev salaš“) nalaze se na teritoriji grada Kikinde kod mesta Banatska Topola, u Severnobanatskom okrugu.


...