Dvorac Marcibanji - Lederer

Dvorac Marcibanji - Lederer nalazi se u Čoki u Severnobanatskom okrugu. Njegovu izgradnju otpočela je 1781. godine porodica Marcibanji, a završen je tek 1870. godine kada su imanje i dvorac bili u vlasništvu porodice Lederer.


GALERIJA

Dvorac Marcibanji - Lederer

Ovo spratno zdanje ima podjednako odlike i klasicizma i eklektike. Izdužena osnova simetričnog rasporeda prostorija dužno je orjentisana prema glavnoj ulici. Glavna fasada podeljena je bočnim i središnjim rizalitima na čijim se završecima nalaze timpanoni koji se uzdižu iznad krovnog venca. Oko dvorca nalazio se park (danas gradski park). Godine 1950. dvorac je postao upravna zgrada poljoprivrednog dobra „Čoka“, u čijem se vlasništvu i danas nalazi.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar