Šid

Opština Šid leži na jugozapadnim obroncima šumovite Fruške Gore, na prostoru Autonomne pokrajine Vojvodine. Teritorijalno zahvata površinu od 687 km² na kojoj živi oko 35.000 stanovnika u 19 naseljenih mesta i samom gradu.


Podaci o istoriji razvoja naselja datiraju sa kraja 16. i početka 17. veka. Kao deo Austrijske carevine, naselje se nalazilo uz samu granicu sa Turskom te odatle i potiče legenda o imenu naselja. Prema njoj ime je dobio po nemačkoj reči „scheid“ što znači granica. Prva naselja formirala su se oko potoka i reka i kasnije širila. Marija Terezija je 1773. godine Šidu dodelila status varošice. Vremenom pored Srba, počinju da se naseljavaju i Slovaci, Rusini. Ratni sukobi nisu zaobišli ni grad tako da su ovde vođene mnoge operacije za oslobađanje Jugoslavije početkom 1945. godine. Narednih decenija opština se suočila sa usporedim razvojem, a danas šidska privreda hrabro korača ka budućnosti kao pionir u proizvodnji ekološkog goriva.

Veliki deo opštine razvijeo se u dolinama reke Save, Bosut i Studve koje idući ka severu smenjuju obronci Fruške Gore i upravo ova suprotnost pejzaža čini Šid interesantnim. Prostrane šume, izvori, reke, bogatstvo divljači, manastiri, tvrđave i spomenici predstavljaju važne turističke potencijale, posebno ako se uzme u obzir sam geografski položaj Šida koji leži na tromeđi Srbije, Hrvatske i Republike Srpske. Šid se može pohvaliti podatkom da čak 43% opštine čini teritorija Nacionalnog parka Fruška Gora. Pored toga, tu su i tri jezera čije su obale uređene, bogate ribom i izuzetno popularna mesta za izletišta: Moharač, Sot i Bruje. Usled velikih površina šuma koje prekrivaju opštinu i koje su bogate sitnom i krupnom divljači, u Šidu je formirano nekoliko lovišta koje su među ljubitelji lova iz cele Srbije veoma popularna: Studva, Sava, Bosut, Morović, Kućine i Bosutske šume.

Pored svih prirodnih vrednosti, kulturni spomenici predstavljaju još jedan resurs privlačenja turista u Šid. Svi oni oslikavaju dalju ili bližu prošlost ovog kraja:

Nikako ne treba propustiti priliku i ne posetiti neke od manifestacija koje se održavaju na teritoriji opštine koje prezentuju gastronomiju, sport i kulturu ovog kraja. Neke od najpoznatijih su: Sremska vinijada, Sremski svinjokolj i kobasicijada, Sremski ručak čobanski, Morovićki letnji dani, Šidski maraton, Višnjićevi dani, Fijakerijada itd.

Do opštine se stiže auto-putem E-70 koji povezuje srednju Evropi sa jugoistočnom odnosno Beograd sa Zagrebom, kao i železnička pruga istog pravca. Reka Sava je celim svojim tokom plovna, ali u Šidu još uvek ne postoji pristanište. Najbliži aerodrom je u Beogradu, udaljen oko 120 km.