Rimokatolička crkva Svetog Mihajla u Erdeviku

Rimokatolička crkva Svetog Mihajla u Erdeviku se nalazi na teritoriji opštine Šid.


Crkva je podignuta 1890. godine pod uticajem neogotike. Predstavlja jednobrodnu izduženu građevinu, sa poligonalnim oltarskim apsidama i pravougaonim bočnim prostorima (zapadni služi kao sakristija). Visoki zvonik se nalazi na južnom pročelju. Unutrašnjost je podeljena na tri traveja zasvedena krstastim svodovima. Oltar i ostali ukrasni predmeti izvedeni u drvetu, delo su nepoznatiih autora.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar