Grad Morović (Maroth)

Grad Morović (Maroth) sagrađen je kao mađarski grad u XII veku, dok neki smatraju da je sagrađen ranije, nakon 1332. godine po nalogu mačvanskog bana Jovana Marotija.


Smešten je na povišenom terenu na ušcu Studve u Bosut, u današnjem naselju Morović u opštini Šid. Sastojao se od unutrašnje i spoljene utvrde. Unutrašnja utvrda ima trapezastu osnovu, izgrađena je od opeke, sa bedemskim zidovima debljine 2 m i dve kule na uglovima. Unutrašnju utvrdu od spoljne odvaja široki kanal.

Danas je sačuvan deo odbrambenog zida. Takođe, sačuvana je i stara katolička crkva s odbrambenim tornjem.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar