Bosut

Bosut  je tipična ravničarska reka  sa širokim koritom koje dostiže i 120 m širinu i koje nekada plavi okolna područja. Nastaje u Hrvatskoj spajanjem nekoliko potoka, a nakon ulaska u Srbiju, Srem, kod sela Bosut se uliva u reku Savu.


Ukupna dužina reke je 132 km. U prošlosti korito reke  je predstavljalo rukavac reke Save, koji se kasnije zasuo nanosom reke Bosne te je korito tog nekadašnjeg rukavca Save ostalo bez vode. To napušteno korito dobilo je ime Bosut, što na turskom znači “pusta voda”. Ono je kasnije zasuto peskom i prokopano je novo. Međutim reka je plovna samo za manje brodove i to u Hrvatskoj. U srpskom delu reka je pogodna za ljubitelje ribolova koji mogu da love: šarana, soma, smuđa, bucova, štuku, babušku, belu ribu.