Lovište “Bosutske šume”

Lovište “Bosutske šume” nalazi se u blizini Šida, prostoru Srema. Ukupna površina lovišta je 14.912,18 ha. Ovde se lovi divlja svinja, običan jelen  i srneća divljač.


Lov se uglavnom obavlja sa visoke čeke. Interesantno je to da se ovde organizuje grupni lov na divlje svinje. Smeštaj lovaca moguć je u lovačkoj kući, kapaciteta 8 ležaja.

 

Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“

Adresa: Parobrodska 2, 22000 Sremska Mitrovica

Tel: 022/222 111, 022/600 516

Fax: 022/612 949

E-mail: [email protected]