Beli Drim

Beli Drim je jedna od svega desetak reka u Srbiji koje pripadaju slivu Jadranskog mora. Izvire u podnožju planine Žljeb na 580 m nadmorske visine u Metohiji. U dužini od 156 km teče kroz Metohijsku kotlinu nakon čega prelazi na teritoriju Albanije, gde se posle 19 km toka spaja sa Crnim Drimom.


U gornjem toku pojavljuje se u vidu snažnog izvora i vodopada visine 25 m, te je to čini rekom ponornicom. Najveće pritoke reke su takozvane 5 Bistrice: Pećka, Dečanska, Prizrenska, Loćanska i Kožnjarska Bistrica.

Duž toka reke nastala su brojna naselja poznata još od davnina. Najpoznatiija među njima su Peć i Đakovica. Ova oblast poznata je i kao sedište srpske srednjovekovne države, gde i dan danas postoje očuvani manastiri i crkve iz tog perioda, poput Pećke Patrijaršije i manastira Visoki Dečani .