Dečanska Bistrica

Dečanska Bistrica izvire na južnim padinama Prokletijama. Reka je duga 53 km. U gornjem toku reka je poznata pod nazivom Kožnjarska Bistrica, čije ime potiče od istoimene hidroelektrane izgrađene 1947. godine.


Idući ka jugu probija se kroz Dečansku klisuru, na čijem izlazu je smešten manastir Visoki Dečani poznat kao deo UNESCO-ve liste svetske kulturne baštine. Dalje teče ka jugu i uliva se u Beli Drim.