Pećka Bistrica

Pećka Bistrica predstavlja desnu pritoku Belog Drima. Izvire na Mokroj planini, u severozapadnom delu Kosova. Ukupna dužina reke je 62 km, od čega 25 km čini klisura. 


Tokom pleistocena Rugovski lednik se spuštao sa planine i tako napravio 25 km dugu i 260 m duboku Rugovsku klisuru. Tokom 1988. godine proglašena je Spomenikom prirode. Na izlasku iz klisure nastao je grad Peć u čijoj blizini je i manastirski kompleks Pećka Patrijaršija.