Prizrenska Bistrica

Prizrenska Bistrica izvire na Šar planini, u južnom delu Kosova i Metohije. Tok reke dug je 18 km, tekući kroz Sredsku župu i Duvsku klisuru.


U donjem toku nalazi se grad Prizren, a nizvodno reka se uliva u Beli Drim. Za ljubitelje ribolova, reka je bogata pastrmkom, ali ima i drugih vrsta riba.