Banja Koviljača

Jedna od najlepših i najlekovitijih banja u Srbiji je banja Koviljača. Smeštena je u regionu Podrinje, u dolini reke Drine. Okružuju je šumovite planine Boranja, Cer i Sokolske planine, kao i plodna zaravljena Mačva, a sa nadmorskom visinom od 128 m jedna je od najnižih u našoj zemlji. Ovo lečilište  se nalazi na teritoriji opštine Loznica, u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Nekada je predstavljala dvorsku banju Kraljevine Jugoslavije, te je poznata i pod nazivom Kraljevska banja. 


GALERIJA

Banja Koviljača

Istorija Banje Koviljače datira još iz doba starih Rimljana, kada su izgrađena prva naselja u okolini. Kasnije su i Turci koristili lekovitu vodu i u banju dolazili na izlete, gde se vremenom formiralo prirodno lečilište pod vedrim nebom. Međutim, tek u 19. veku počinje intezivniji razvoj, za vreme vladavine Obrenovića. Za vreme vladavine Mihaila Obrenovića, 1867. godine banja je stavljena pod zaštitu države, a 1898. Narodna Skupština donela je zakon o ustupanju Banje Koviljače narodu okruga podrinjskog u eksploataciju. Od tada pa sve do Drugog svetskog rata Banja Koviljača postaje moderno lečilište koje su posećivala brojna poznata imena: Vuk Karadžić, Dositej Obradović, Vožd Karađorđe, kralj Aleksandar Karađorđević… Kralj Petar I Karađorđević je 1908. godine  podignuo sumporno kupatilo, a 20-tih i 30-tih godina počinje izgradnja  luksuznih smeštajnih objekata, od kojih se ističe Kur Salon iz 1932. godine koji je izgrađen po nalogu Kralja Aleksandra Karađorđevića i u kojem je otvorena prva kockarnica na Balkanu.

Banja ima nekoliko izvora lekovite vode, tačnije bušotina, temperature od 15° do 30°C. Mineralna voda pripada kategoriji natrijum – kalcijum – hidrokarbonatnih i veoma sulfidnih hipotermi. Za potrebe lečenja koristi se i lekovito blato, mineralnog porekla, koje se meša sa sumporovitom termomineralnom vodom.

Medicinske indikacije:

 • Reumatična oboljenja
 • Degenerativne promene zglobova i kičmenog stuba
 • Diskus hernija i stanja nakon operacije diskus hernije
 • Osteoporoza
 • Posttraumatska stanja gornjih i donjih ekstremiteta i kičmenog stuba
 • Lakša oštećenja centralnog nervnog sistema
 • Lezije perifernih nerava
 • Mišićna oboljenja
 • Pojedina ginekološka i kožna oboljenja
 • Sterilitet
 • Limfedem.

Lečenje se obavlja u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Banja Koviljača“, koja poseduje smeštajne jedinice i medicinski blok za pružanje medicinskih usluga: kupanje u termomineralnoj vodi u kadama ili bazenima, peloido terapija u vidu blatnih pakovanja, visoko i nisko frekventna magnetoterapija, laseroterapija, različiti oblici elektroterapije, vakumterapija, horizontalna terapija, sonoterapija, parafinoterapija, različiti oblici fototerapije, hidroterapija, hidro-kineziterapija, kineziterapija, radna terapija.

Do banje se stiže autoputem Beograd–Ruma, a zatim regionalnim putem Ruma – Šabac  –Loznica  –Banja Koviljača, iz Novog Sada regionalnim putem Novi Sad – Ruma – Šabac – Loznica – Banja Koviljača. Od Loznice je udaljena  svega 6 km, Malog Zvornika 10 km, Valjeva 80 km, Beograda 135 km i Novog Sada 143 km. U okolini banje nalaze se brojne prirodne i kulturne vrednosti kao što su Tršić, Tronoša, manastir Soko, reka Drina i planina Gučevo. Posebnu atrakciju čine etno-sela i manifestacija Drinska regata koja je jedna od najposećenijih u Srbiji.