Drina

Drina spada u jednu od najdužih reka na teritoriji naše zemlje. Nastaje spajanjem Pive i Tare kod Šćepan polja na prostoru Crne Gore, a jednim delom predstavlja granicu između Srbije i Bosne i Hercegovine. Njena dužina je 346 km.  


Uz to  ima i veliki pad što omogućava iskorišćavanje njenih vodnih snaga. Reka je najveća pritoka reke Save. U prošlosti često je menjala svoje korito i meandrirala, te danas u donjem toku postoji veliki broj mrtvaja  i stračara koje narod naziva “drinjače”. I danas je korito dosta nestabilno što tokom većih vodostaja izaziva poplave. U gornjem i srednjem toku izgrađeno je nekoliko veštačkih jezera (Višegradsko, Perućac i Zvorničko) kao i tri hidroelektrane (Višegrad, Bajina Bašta i Zvornik) čime je iskorišćena snaga reke za proizvodnju električne energije.

Sliv reke Drine poznat je po bogatstvu i raznovrsnosti biljnog i životinjskog sveta. Zbog toga je planina Tara proglašena za Nacionalni park. U gornjem toku reka protiče kroz Klotijevačku kllisuru čija je dubina i do 1000 m te ljubitelji ekstremnih sportova poput kanjoninga i splavarenja rado posećuju ovu reku. Za ribolov na reci potrebna vam je dozvola. Najpoznatija mesta koja ribolovci posećuju su Splavište, Spomenik, Đedov vir i Revir Perućac. Tokom cele godine može se loviti bela riba (skobalj, klen, jez, mrena...), a mladica i pastrmka su jedne od najatraktivnijih koje se love u ovim vodama.