Zvorničko jezero

Hidroenergetski potencijal reke Drine je veliki. Pogodnosti režima i bogatstvo vode ove reke nisu ostali neprimećeni. Zvorničko jezero je prva akumulacija na Drini, nastala iz potrebe što racionalnijeg iskorišćavanja njenih vodnih snaga.


Betonska gravitaciona brana, kojom je pregrađena Drina, nalazi se kod Malog Zvornika. Dugačka je 166,5 m, a visoka 42 m. Ima osam prelivnih polja i propuste za nizvodno splavarenje drvne građe i kretanje riba. Iza betonske rane nastalo je Zvorničko jezero, čija je površina 13,5 kilometara kvadratnih. Najveća širina jezera je na profilu selo Čitluk – ušće reke Drinjače i iznosi 5,7 km. Nadmorska visina jezera je 140 m. Jezerski basen zahvata uzani deo doline Drine, poznat pod nazivom Zvornički prosjek. On se pruža oko 18 km uzvodno od brane. Uzvodno od Zvorničkog prosjeka je prošireni deo jezera.

Ovo jezero zajedno sa rekom Drinom predstavlja stanište pastrmke, klena, lipljena, mrene, škobalja, štuke i soma. Jezero takođe predstavlja stanište za divlje patke.

Zvorničko jezero ima povoljan položaj u odnosu na Banju Koviljaču. Na istočnoj strani jezera završavaju se ogranci Gučeva, Sokolske planine i Povlena, a na zapadnoj Majevice i Javora. Međutim, za turiste je pristupačna jedino planina Gučevo, na čijem je vrhu spomen kosturnica boraca palih 1914. godine. Nedaleko od jezera nalaze se ostaci Jerininog grada.

Zvorničko jezero takođe pogoduje razvoju nautičkog turizma, u priobalju se nalaze male plaže, ugostiteljski objekti kao i veći broj vikend kuća.