Ovčar banja

Ovčar banja je smeštena u jednoj od najživopisnijih klisura Srbije - Ovčarsko-Kablarskoj, na 278 m nadmorske visine. Banja se nalazi na teritoriji opštine Čačak u čijoj blizini protiče reka Zapadna Morava. Umereno-kontinentalna klima sa čistim nezagađenim vazduhom doprinosi prijatnom boravku.


Arheološkim istraživanjima je utvrđeno da su termalni izvori banje korišćeni još u praistoriji i da su se oko njih okupljali mnogobošci kako bi vršili verske obrede. Ni Rimljani nisu zaobišli ovo područje te su u blizini eksploatisali rudnike, ali i lekovite faktore ovog područja. Sa dolaskom Turaka nastavlja se iskorišćavanje termalnih voda, kao i posle oslobođenja čiju su vodu koristili okolni manastiri, od kojih se naročito isticao manastir Blagoveštenje. Zbog toga je jedno vreme nosila naziv Blagoveštenska Banja. Krajem 19. veka izgrađen je bazen i daščana kupatila. Tokom Prvog i Drugog svetskog rata došlo je do zastoja u razvoju banje, da bi tek u drugoj polovini 20. veka bili izgrađeni novi i renovirani stari objekti. Ovčar Banja je banja sa izuzetno dugom tradicijom, ali je za banju zvanično priznata tek 2011. godine.

Lekovita voda spada u grupu homeotermi (temperatura od 35 - 38°C). Sadrži razne makroelemente: kalcijum i natrijum, i mikroelemente: kalijum, litijum, ribidijum, cezijum, stroncijum, barijum, jod, brom, fosfor, fluor i mangan.

Medicinske indikacije:

  • Reumatska oboljenja i degenerativni reumatizam
  • Spondiloze i artroze
  • Posledice preloma kostiju
  • Povrede mišićnog tkiva
  • Kožnja oboljenja.

U banji je izgrađeno kupatilo sa toplom mineralnom vodom, dva zatvorena bazena i više kada, olimpijski plivački bazen, te o pacijentima brine medicinsko osoblje Doma zdravlja u Čačku – jedinica u Ovčar Banji, pod čijom kontrolom se sprovode više vrsta medicinskih terapija: balneoterapija, hidroterapija, masaža, medikamentoza.

Banja se nalazi na polovini puta Čačak - Požega, 18 km od Čačka, 37 km od Užica i Beograda 162 km. U njenoj okolini izgrađene su staze za planinarenje po Ovčaru i Kablaru. Na jezeru Međuvršje moguć je ribolov, kao i kupanje. Posebnu atraktivnost čine brojni manastiri iz perioda srednjeg veka: Vavedenje, Blagoveštenje, Nikolje, Preobraženje...