Bukovička banja

U srcu Šumadije na obroncima planine Bukulje smeštena je jedna od najlepših banja u Srbiji - Bukovička banja. Nalazi se u samom centru Aranđelovca, u parku površine 21,5 ha. Grad kao i banja smešteni su u kotlini koju okružuju relativno niske planine: Bukulja (698 m), Venčac (658 m) i Preseka (455 m).


Oblast Aranđelovca bila je naseljena još u paleolitu o čemu govore arheološki nalazi u okolnim selima. I Rimljani su naseljavali ove prostore u prošlosti i koristili izvore tople vode. Po dolasku Turaka, veliki deo stanovništva napušta ovu oblast i tek od 19. veka dolazi do razvoja grada. Grad se širio oko izvorišta mineralne vode, da bi Knez Miloš Obrenović kasnije počeo da ulaže i gradi po banji. Današnji hotel „Staro zdanje“ izgradio je upravo on. Zahvaljujući njemu, mineralna voda je počela da se industrijski pakuje (od 1906. u staklene ambalaže). Miran život prekinut je zbog Prvog svetskog rata, kasnije i tokom Drugog, da bi tek posle 1945. godine razvio u značajan turistički  i banjski centar.

Mineralna voda je natrijum karbonatna i kalcijum hidrokarbonatna, gvožđevita i ugljeno-kisela. Postoje 5 izvora mineralne vode:

- 4 sa hladnom  vodom: Knjaz Miloš, Pobeda, Talpara i Đulara, temperature 13-14°C,

- 1 hipotermalni izvor sa temperaturom vode od 25°C (jedini veštački izvor u banji, nastao bušenjem 1935.).

Medicinske indikacije:          

Odrasli:

 • Reumatska oboljenja
 • Poremećaji i oboljenja periferne cirkulacije
 • Neurološka oboljenja
 • Oštećenja centralnog nervnog sistema
 • Oštećenja perifernog nervnog sistema (mono- i polineuropatije)
 • Povrede i oboljenja koštanog, zglobnog i mišićnog sistema
 • Bolesti disajnih organa
 • Šećerna bolest i komplikacije (angiopatija, polineuropatija)
 • Bolesti organa za varenje
 • Bolesti metabolizma
 • Bolesti mokraćnog sistema;

Deca:

 • Endokrinološka obeljenja (šećerna bolest, bolesti štitaste žlezde)
 • Gojaznost
 • Porođajne povrede (perifernog nervnog sistema, mišića, kostiju)
 • Kongenitalne anomalije (vrata, trupa i udova)
 • Kašnjenja u psihomotornom razvoju
 • Luksacija i displazija kukova
 • Stečeni deformiteti kičmenog stuba, ekstremiteta i bolesti rasta
 • Bolesti disajnih organa (astma, hronični bronhitis, bronhiektazije, cistična fibroza)
 • Povrede i oboljenja koštanog, mišićnog i zglobnog sistema
 • Neuromišićna oboljenja
 • Stanje posle akutnog oštećenja perifernog i centralnog nervnog sistema
 • Cerebralna paraliza
 • Reumatska oboljenja (juvenilni reumatoidni artritis...)
 • Oboljenja sistema organa za varenje.

Institucija u kojoj se obavlja lečenje je Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja“ koja se bavi rehabilitacijom i lečenjem odraslih i dece, primenjujući najsavremenije terapeutske metode, kombinovane sa dejstvom prirodnih lekovitih mineralnih voda, gline i klime. Medicinske usluge koje pruža bolnica su: elektroterapija, kineziterapija, radna terapija, fototerapija, mehanoterapija, hidroterapija, termoterapija, terapija prirodnim lekovitim faktorima - glinom i mineralnom vodom.

Do banje se stiže auto-putem Beograd - Niš, preko Mladenovca i Orašca. Od Beograda je udaljen 76 km. Gosti mogu da uživaju u brojnim aktivnostima u banji i gradu, kao i u njihovoj okolini: Narodni muzej, pećina Risovača, Oplenac, Orašac, dok okolne šume pružaju mogućnost bavljenja lovom.