1.5. Toplički rejon - Toplica

Toplički rejon obuhvata vinogradarske terene opština Blace, Prokuplje, Merošina, Doljevac i Žitorađa, u celom slivu reke Toplice i njenih pritoka, pre svega rečica Velikog i Malog Jastrebca. Prostire od 43° 23' geografske širine na severu do 43° 02' geografske širine na jugu, na nadmorskim visinama od 200 m do 550 m.


GALERIJA

1.5. Toplički rejon - Toplica

Predeli gde se prostiru vinogorja i gde se nalaze vinogradi uglavnom nalaze na nadmorskim visinama od 250 m do 400 m.

Nadmorska visina se postepeno smanjuje idući od severozapada i jugozapada ka jugoistoku i centralnom delu rejona i karakteriše ga umereno-strmi (severni i zapadni delovi) do blagi nagibi terena (u istočnom delu) na kojima se prostiru vinogradi. Karakteriše se i različitim ekspozicijama terena, ali se vinogradi uglavnom nalaze na južnim, jugoistočnim i istočnim ekspozicijama, kao i na vrhovima brda i platoima.

Tipovi zemljišta ovog rejona su eutrični kambisol i vertisol, a u manjoj meri i fluvisol, kao i ostala zemljišta. Orografske - reljefne karakteristike rejona čine planine koje se nalaze sa severne strane rejona,  Veliki Jastrebac (1.492 m) i Mali Jastrebac (946 m), koje predstavljaju dva masiva planine Jastrebac (pripadaju Rodopskim planinama). Na jugu se nalaze planine Vidojevica (1.155 m) i Pasjača (901 m)  (takođe pripadaju Rodopskim planinama). Istočni deo ovog rejona je   blago brdovit  i sa ravnim terenima idući ka Južnoj Moravi.

U rejonu su najzastupljenije šume hrasta cera i sladuna, kao i pretežno gorske bukove šume na padinama planina. U predelima oko reka pretežno vlažne i poplavne šume hrasta lužnjaka, jasena, jove, vrbe, topole i dr.

Kroz rejon protiče reka Toplica, koja je i najupečatljivija reka, od drgih rečnih tokova ovde se nalaze manje reke Alabanska, Bresnička i Devčanska reka, dok tok Južne Morave se poklapa sa zapadnom granicom rejona. Okolina reke Toplice, utiče na pejzažne karakteristike ovog rejona.

Toplica kod Prokuplja teče kratkim suženjem kroz Hisarski tesnac, a zatim ulazi u ravnicu Dobriča i do ušća ima izgled ravničarske reke sa izrazito vijugavim tokom. Rejon obiluje  voćnjacima, pre svega zasadima sa višnjama, a naročito Jugbogdanovačko vinogorje.

Toplički rejon ima sledeća vinogorja:

1.5.1. Prokupačko vinogorje - Prokuplje;

1.5.2. Jugbogdanovačko vinogorje – Jug Bogdan;

1.5.3. Žitorađsko vinogorje - Žitorađa.

Toplički rejon zauzima površinu od 764,73 ha vinograda, na kojima se najviše gaje vinske sorte. U poslednje vreme sve više se  ulaze u razvoj vinogradarstva ovog kraja, ali I dalje veliki broj gazdinstava proizvodi vino za sopstvene potrebe. Prokupačko vinogorje ima ukupno 152,85 ha vinograda, dok je Jugbogdanovačko vinogorje najveće po površini, 370 ha. Žitorađsko vinogorje prostire se na 134,89 ha površine. Ovaj rejon posebno  je poznat  po crvenim i roze vinima sorte Prokupac.

*Vinarije: Toplički vinogradi