Žitorađa

Opština Žitorađa se nalazi u Centralnoj Srbiji i pripada Topličkom okrugu. Centar opština je naselje Žitorađa. Prvi podaci o Žitorađi kao naseljenom mestu datiraju iz IV veka, kada se pominje stari vizantijski grad Žitorađsko kale. Žitorađa je 1877. oslobođena od Turaka. Ova godina se smatra godinom osnivanja opštine.


Posebno poznati i atraktivni lokaliteti:

  • Kale – mesto koje se nalazi na planini Pasjači, gde su locirani ostaci starog Rimskog grada Ad Herkulem
  • Glašinska čuka - nalazi se u blizini sela Glašinca, tu je čuvena Latinska crkva koja datira još iz IV veka.