Toplica

Toplica nastaje od nekoliko rečica koje izviru na istočnoj strani Kopaonika. Najvažnija dva vodotoka su Lukovska reka i Đerekaruša  koji se spajaju kod sela Merćeza. U gornjem toku Toplica teče kroz usku dolinu, duboku 500 m. 


Od Kuršumlije njena dolina se širi sve do Prokuplja, te na nekim mestima dostiže i 20 m. Nakon toga prolazi kroz klisurastu dolinu dugu 15 km odakle prelazi u ravni Dobrič. U donjem toku reka meandrira sve do ušća u Južnu Moravu. Ovde se dolina širi i do 25 m, dubine 1 - 2 m pa se na nekim mestima može i pregaziti.

Toplica je duga 130 km sa površinom sliva 2.180 km². U njenom slivu nalazi se Đavolja varoš, spomenik prirode poznat po zemljanim figurama visokim 2 - 15 m. Najviše vode ima u martu i aprilu, a najmanje tokom letnjih meseci.