Kuršumlija

Opština Kuršumlija se nalazi na jugu Srbije u Topličkom okrugu, a njena teritorija je uglavnom smeštena u gornjem toku reke Toplice, u slivovima njenih pritoka Kosanice i Banjske. Administrativni i kulturni centar opštine je grad Kuršumlija.


Okolina Kuršumlije je bila nastanjena još u praistorijsko doba. Najveća i najbliža arheološka nalazišta iz tog perioda su u selima Pločnik i Viča, 12 km severoistočno od Kuršumlije. Istorijski izvori tvrde da su u ovim krajevima pre n.e. živeli Iliri, Tračani i Grci, kasnije Kelti koje su potisnuli Rimljani u svojim osvajanjima Balkana od 229. godine pre n.e. do 14. godine nove ere. Prvi pisani dokument o novom nazivu naselja je iz 1019. godine.

Veliki srpski župan Stevan Nemanja je svoju istorijsku misiju počeo u današnjoj Kuršumliji. U blizini svoje prve prestonice, Nemanja je sagradio svoje prve zadužbine, manastire Sv. Bogorodicu, Sv. Nikolu. Po osvajanju ovih krajeva Turci ovo mesto zovu Kuršumlje, i taj naziv će se zadržati sve do oslobođenja od Turaka 1878. godine, pa i nekoliko godina kasnije. Turistička mesta na području opštine Kuršumlija su: Prolom Banja, Kuršumlijska Banja, Lukovska Banja, „Ðavolja varoš” (u svetu redak a u našoj zemlji jedinstven geomorfološki fenomen), „Rudare” (motel na Topličkoj magistrali), i grad Kuršumlija sa ostacima dva najstarija manastira srednjovekovne dinastije Nemanjića i drugim kulturno - istorijskim spomenicima.

Manifestacije:

  • Internacionalna foto kolonija „Đavolja varoš“
  • Likovna kolonija „Bele crkve“
  • Guslarsko veče
  • Brojne manifestacije u Kuršumlijskoj, Prolom i Lukovskoj banji