1.10. Čačansko-Kraljevački rejon - Čačak - Kraljevo

Čačansko-kraljevački rejon obuhvata Čačansku kotlinu sa jedne i druge strane reke Zapadne Morave, kao i manje lokacije u dolini reke Ibar, odnosno obuhvata teritoriju u opštini Čačak, a vrlo malo i u opštinama Gornji Milanovac, Kraljevo i Raška.


GALERIJA

1.10. Čačansko-Kraljevački rejon - Čačak - Kraljevo

Granica rejona su i istovremeno granice oaze Šarani i granice još dve oaze koje zajedno sačinjavaju Ibarsko vinogorje (Žiča i Raška).

Rejon se prostire od 43° 58' geografske širine na severu do 43° 44' geografske širine na jugu, na nadmorskim visinama od 200 m do 400 m. Predeli gde se prostiru vinogorja i gde se nalaze vinogradi uglavnom se nalaze na nadmorskim visinama od 250 m do 350 m, stim što se visina  postepeno smanjuje idući sa istoka, zapada i severa ka centru i jugu rejona.

Tipovi zemljišta ovog rejona su vertisol i pseudoglej, a zastupljeni su i fluvisol, humofluvisol i semiglej, eutrični kambisol i ostala zemljišta. Karakteriše se umereno-strmim do blagim nagibima terena na kojima se nalaze vinogradi, a nagibi se menjaju idući ka unutrašnjosti rejona. Karakteriše se i različitim ekspozicijama terena. Vinogradi se uglavnom nalaze na južnim, jugoistočnim i istočnim ekspozicijama.

Orografske – reljefne karakteristike ovog rejona čine dve niže planine Ovčar (985 m) i Kablar (889 m) na severozapadnom delu rejona, a sa južne strane se nalazi planina Jelica (929 m). Njene severoistočne padine čine najveći deo Jeličkog vinogorja. Venci i padine ovih (Dinarskih) planina, kao i brdoviti tereni koji preovlađuju u severnom, zapadnom i istočnom delu rejona, razdvojeni dolinom reke Zapadna Morava, reljefno karakterišu ovaj rejon. Južni i centralni deo rejona je blago brdovit sa ravnijim terenima. Padine pored reke Ibar karakterišu Ibarsko vinogorje.

Na zapadnoj strani rejona se nalazi Ovčarsko-kablarska klisura (Predeo izuzetnih odlika). Kroz rejon protiče reka Zapadna Morava. Kod oaze Žiča i Raška/Kaznoviće sa zapadne strane protiče  reka Ibar. U brežuljkasto-brdskom pojasu rejona prostiru se šume hrasta, cera, sladune, bukve i dr. Pored rečnih korita preovlađuju šume hrasta lužnjaka, jasena, jove, topole i dr. Voćnjaci na brdovitim predelima i parcele sa ratarskim kulturama daju pejzažne karakteristike ovom rejonu.

Čačansko-kraljevački rejon ima sledeća vinogorja:

1.10.1. Ljubićko vinogorje - Ljubić;

1.10.2. Jeličko vinogorje - Jelica;

1.10.3. Ibarsko vinogorje - Ibar.