Jezero Rusanda

U Banatu, na prostoru između Novog Bečeja na zapadu i Melenaca na istoku, nalazi se jezero Rusanda. Ima oblik blago izvijenog rečnog meandra izdubljenom stranom okrenutog ka reci Tisi, od koje je i postalo.


Jezero Rusanda zahvata površinu od 3 km², i predstavlja relikt nekadašnjeg Panonskog mora. Njegova obala je niska, a voda slana. Ima visok salinitet koji varira između 40 i 60 ‰, u zavisnosti od padavina i isparavanja. Dno jezera je ispunjeno čistim muljem, koje miriše na sumpor-vodonik i neorganskog je porekla.

Hemijskim aterijama bogata voda jezera Rusande i lekovito blato s dna jezera poslužili su za razvoj banjskog turizma. Jezerska voda i lekovito blato su murijatični, slani, alkalni i pogodni za balneološko lečenje, i zahvaljujući lekovitim svojstvima, u severoistočnom priobalju jezera izgrađena je istoimena banja.

Područje zaslanjenog jezera i njegove neposredne okoline proglašeno je za Park prirode, zaštićeno područje II kategorije od velikog regionalnog značaja. Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda” određena je za upravljača ovog zaštićenog prostora.

Postoje brojne legende vezano za jezero i njegov naziv. Po jednoj legendi devojka Roksanda je izlečila bolne zglobove dok je u jezeru tražila svoj izgubljeni verenički prsten. Sve legende se odnose na lekovitost jezerskog blata, koji je jedan od najkvalitetnijih u Evropi.