Banja Rusanda

Banja Rusanda se nalazi na teritoriji opštine Zrenjanin, u središtu Banata. Izgrađena je na obali istoimenog jezera, u naselju Melenci, na svega 82 m nadmorske visine. Jezero predstavlja relikt Panonskog mora iz kojeg se izvlači lekovito blato.


Jedan od prvih ljudi koji je otkrio lekovitost blata iz jezera bio je paroh Nikola Bibić 1867. godine. On je osnovao prvo lečilište i izgradio prvo drveno kupatilo, koje je uništeno tokom oluje 1875. godine na istočnoj obali jezera. Kasnije, na njegov nagovor, Ana Klajić donira novčana sredstva nakon čega je izgrađena nova banja na severnoj strani jezera. Broj gostiju se iz godine u godinu povećavao, da bi šezdesetih banja postala Specijalna bolnica za lečenje paraplegija i hemiplegija.

Banja je postala poznata po izuzetnom paleoidu, koji spada u najkvalitetnije zbog jedinstvenog fizičkog, hemijskog i organskog sastava. Blato se vadi iz jezera na tradicionalan način i nakon upotrebe ponovo vraća u njega, te se tako utiče na njegovo očuvanje. Paleoid je sive boje, mek i plastičan, neogenog porekla sa visokim procentom salaniteta. Uz to sadrži i različite okside: sicilijum, aluminijum, natrijum, magnezijum, kalcijum, kalijum, hlor i sumpor. Takođe, u banji postoji i jedan termomineralni izvor temperature 32°C.

Medicinske indikacije:

  • Oboljenja ili povrede centralnog ili perifernog nervnog sistema
  • Reumatske bolesti
  • Oboljenja i stanja nakon hiruških intervencija koštano-zglobnog i mišićnog sistema
  • Oboljenja srca i krvnih sudova
  • Kožne bolesti
  • Deformacije lokomotrornog sistema kod dece.

Lečenje i terapije se sprovode u Specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Rusanda“, koja svojim pacijentima nudi prijatan boravak u lepo opremljenim i komfornim sobama i uz to je u potpunosti opremljena najsavremenijim medicinskim aparatima i u njoj se sprovode brojne terapije: hidroterapija, elektroterapija, peloidoterapija, terapije radom, kineziterapija, podvodna masaža, neuropsihološka rehablitacija i rehabilitacija govora.

Do banje se stiže magistralnim putem Beograd - Zrenjanin - Kikinda i Novi Sad - Zrenjanin. Od Beograda je udaljena 91 km, Kikinde 39 km, Zrenjanina 17 km. U slobodno vreme posetioci mogu da uživaju u šetnji kroz Park prirode Rusanda, posmatraju ptice ili da posete neke od okolnih gradova.