Stablo sitnolisne lipe – Mira

Stablo lipe „Mira“ nalazi se u selu Badovinci na teritoriji opštine Bogatić, na privatnom imanju porodice Jakšić. Leži na 90 m nadmorske visine, sa leve strane rečnog korita reke Drine. Visina stabla je oko 27 m, a starost je procenjena na oko 130 godina.


Lipa je okružena njivama i livadama, ali se prostor ispod krošnje ne obrađuje i poprilično je zapušteno. Stablo ima široku granatu krošnju, pravilno razvijenu krunu, a kora je na nekoliko mesta ispucala te su prisutni tragovi truleži. Sve u svemu, ukupna vitalnost stabla je dobra zahvaljujući najviše plodnom zemljištu.

Na inicijativu vlasnika imanja 1998. godine pokrenut je predlog o zaštiti ovog stabla, a ime „Mira“ posvećeno je Miri Pavlović koja je sa svojim suprugom poznata dobročiniteljka ovog kraja. Zbog svoje starosti, pravilnog habitusa i očuvanosti nalazi se pod zaštitom kao Spomenik prirode botaničkog karaktera površine 4,81 ari.